291 sheets.

Click me to view sheet: Lizard
Lizard
500 25 5
Click me to view sheet: Asa
Asa
239 0 2.5
Click me to view sheet: Jupiter
Jupiter
212 0 2.5
Click me to view sheet: Jigsaw
Jigsaw
267 1 2.5
Click me to view sheet: Showdown
Showdown
232 0 2.5
Click me to view sheet: Starshines
Starshines
217 0 2.5
Click me to view sheet: Bit Stupid
Bit Stupid
264 0 2.5